Hyperaktivitet hos barn kan gi økt risiko for tidlig rusdebut (Journal of Abnormal Child Psychology)

Hyperaktivitet og impulsivitet hos barn i åtte-niårsalderen gir økt risiko for tidlig debut med rusmidler i tenårene, antyder en ny tvillingstudie fra Sverige.

Svenske forskere har studert tvillingpar i en ny studie om ADHD og rus. Ill.foto: hartcreations, iStockphoto

Sammenhengen mellom ADHD og rusbruk hos unge mennesker er ofte gjenstand for diskusjon. Symptomer på ADHD omfatter blant annet konsentrasjons-og oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, impulsivitet og atferdsvansker. Mange er interessert i å finne ut om noen av symptomene kan predikere tidlig debut med rus.

I den nye studien, som omfattet 1480 tvillingpar født i årene 1985-86, undersøkte forfatterne om spesifikke ADHD-symptomer økte risikoen for tidlig bruk av rusmidler, og om risikoen var større hos tenåringer med symptomer som vedvarte.

Forfatterne målte symptomer på ADHD og atferdsvansker hos deltakerne ved 8-9 år og 13-14 år. Risikofaktorer ble målt ved hjelp av sjekklister og spørreskjema fylt ut av foreldrene og rapporter fra barna selv.

Utfallsmål av interesse var bruk av tobakk, alkohol og illegale stoffer i løpet av det siste året:

  • Har brukt tobakk “noen ganger” tilsvarte en til to ganger eller av og til, mens hyppigere bruk enn en til to ganger tilsvarte “ofte”
  • Har vært beruset av alkohol en til ti ganger tilsvarte “noen ganger”, mens flere ganger enn ti tilsvarte “ofte”
  • Bruk av illegale stoffer var ikke inndelt i hyppighetsgrader som ved tobakk og alkohol

Forfatterne fant at:

  • Hyperaktivitet/impulsivitet ved 8-9-årsalder  kunne knyttes til bruk av tobakk “av og til” ved 13-14 år
  • Hyperaktivitet/impulsivitet som vedvarte mellom 8-9-årsalder og 13-14-årsalderen kunne også predikere bruk av alkohol “noen ganger” ved 13-14-årsalder
  • Verken konsentrasjonssvansker ved 8-9-årsalderen eller vedvarende konsentrasjonsvansker opp til 13-14 år kunne knyttes til tidlig rusdebut

Studien antyder at hyperaktivitet og impulsivitet, men ikke konsentrasjons-og oppmerksomhetsvansker, kan være viktige predikatorer for tidlig rusdebut. En mulig forklaring på sammenhengen mellom spesifikke ADHD-symptomer og rusbruk kan være genetisk mottakelighet, konkluderte forfatterne.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om adhd, barn og ungdom, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hyperaktivitet-hos-barn-kan-gi-okt-risiko-for-tidlig-rusdebut-journal-of-abnormal-child-psychology)