Ingen sammenheng mellom tristhet og tenåringsfyll (Dagens Medisin)

I perioder hvor norske tenåringer opplever tristhet, engstelse eller uro, drikker de seg ikke oftere fulle enn ellers.

Ill.foto: Maica, iStockphoto

Voksne, men ikke tenåringer, drikker når de er triste. Ill.foto: Maica, iStockphoto

 

Data fra undersøkelsen Ung i Norge viser at lettere psykiske plager hos tenåringer ikke fører til mer fyll.

Mens tidligere forskning har vist en sammenheng mellom tung depresjon og økt risiko for alvorlige alkoholproblemer, har det ifølge forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) manglet studier på lettere psykiske plager hos unge og alkoholinntak.

Pape står sammen med forskerkollega Thor Norström ved Stockholms universitet bak studien som nylig er publisert i Drug & Alcohol Review.

– Vi fant ingen sammenheng i det hele tatt mellom lettere psykiske plager og det å drikke seg full i tenårene. I tidlig voksen alder, derimot, var depressivt stemningsleie forbundet med økt risiko for å drikke seg beruset, sier førsteforfatter Hilde Pape ved SIRUS til Dagens Medisin.

Les hele saken her:

Ingen sammenheng mellom tristhet og tenåringsfyll (Dagens Medisin).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ingen-sammenheng-mellom-tristhet-og-tenaringsfyll-dagens-medisin)