Knytter ADHD til økt risiko for selvmord – men skylder ikke på medisinene (rop.no)

Av Sissel Drag. En ny, svensk studie viser at personer med ADHD har økt risiko for selvmord, men «frikjenner» ADHD-medisiner som mulig årsak. Forskerne tror derimot at gener spiller en viktig rolle.

Ill.foto: mikdam, iStockphoto

Suicidal atferd og ADHD deler genetiske riskfaktorer. Ill.foto: mikdam, iStockphoto

Tidligere forskning har antydet at ADHD-medisiner øker risikoen for suicidal atferd. En ny, omfattende studie fra Sverige viser at det kanskje ikke er tilfellet: «Vi fant en økt risiko for selvmord og selvmordsforsøk både hos personer med en ADHD-diagnose og hos slektningene deres, noe som antyder at det kan ligge genetiske faktorer til grunn for sammenhengen mellom ADHD og suicidal atferd», skriver forfatterne.

Felles genetiske risikofaktorer

Forskergruppen ved Karolinska Institutet sammenlignet data om 51 707 personer med ADHD fra ulike nasjonale registre. Studien ble nylig publisert i JAMA og er ifølge forfatterne den første i sitt slag til å vise at suicidal atferd og ADHD deler genetiske risikofaktorer.

Forskerne trekker fram at studiedesignet gjorde det mulig å utelukke ADHD-medisiner som årsaken til koblingen mellom ADHD og suicidal atferd: deltakerne ble sammenlignet med seg selv. På den måten kunne forfatterne skille mellom de som sto på ADHD-medisiner og de som ikke gjorde det.

Les hele saken her: Knytter ADHD til økt risiko for selvmord – men skylder ikke på medisinene  (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bilder i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om adhd og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/knytter-adhd-til-okt-risiko-for-selvmord-men-skylder-ikke-pa-medisinene-rop.no)