Knytter mobbing til betennelser i kroppen (PNAS)

Barn som blir utsatt for mobbing har økt betennelsesnivå i kroppen, noe som kan føre til alvorlige helseproblemer i voksen alder, ifølge en fersk studie.

Mobbing kan ødelegge liv. Ill.foto: clu, iStockphoto

Mobbing kan ha alvorlige følger, både sosialt, psykisk og fysisk, og mange år etter. Nå viser en ny studie at de fysiske plagene mange mobbeofre opplever i voksen alder kan henge sammen med økt betennelsesnivå i kroppen i barneårene – muligvis som følge av mobbingen.

Barn som blir mobbet er oftere syke enn sine jevnaldrende, med magesmerter, søvnproblemer, hodepine og tapt matlyst, skriver forskerne bak den nye studien i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science. Forskerne fant at barn som ble mobbet hadde høyere betennelsesnivåer i hele kroppen, sammenlignet med klassekamerater som ikke var involverte i mobbingen.

- Vi er ganske sikre på at dette er en konsekvens av mobbingen. Betennelser kan forklare koblingen mellom mobbing og fysisk helse. En økning i betennelser kan føre til helseproblemer som hjertesykdom senere i livet, sier lederen for forskergruppen, William Copeland, til Reuters Health. 

Forskerne fulgte 1420 barn fra de var ni år til de fylte 21. De intervjuet barna og mødrene deres underveis om mobbing, og tok blodprøver fra barna hvert eller hvert annet år for å måle nivået av C-reaktivt protein, CRP, en blodprøve som særlig brukes ved diagnostikk av infeksjoner. Nivået av CRP stiger ved betennelsesreaksjoner i kroppen.

Hos alle barna i studien økte CRP-nivået etterhvert som de ble eldre, men barna som hadde blitt mobbet regelmessig, hadde større økning i betennelsesnivået, sammenlignet med de som ikke hadde vært innblandet i mobbing.

Jo oftere barna hadde oppgitt at de hadde blitt mobbet, desto mer økte CRP-nivået.

- Betennelse er fellesnevner ved en del sykdommer, som kreft og hjertesykdom, sier psykiater Andrew H. Miller, i en kommentar til funnene i studien.

- Idéen om at det å oppleve vonde ting kan føre til betennelse, kan være forbindelsen mellom traumer i barndommen og dårlig helseutfall senere i livet, mener han.

De forhøyede CRP-nivåene hos mobbeofrene indikerer at denne gruppen kan ha tre til fire ganger større risiko for å utvikle hjertesykdom eller diabetes senere i livet. Men for å få vite om antakelsen slår til, må forskerne vente til deltakerne har rundet 40 eller 50 år.

Forfatterne fant også at barn som mobbet, og som aldri selv hadde blitt mobbet, hadde lavere økning i betennelsesnivået, sammenlignet med barn som ikke var involvert i mobbing i det hele tatt.

- Dette er et vanskelig funn å håndtere, sier Copeland.

- Vi vil jo ikke oppmuntre folk til å begynne å mobbe andre.

- Mobbing kan være en måte å oppnå sosial status og suksess på. Det fins andre veier å gå for å få økt sosial status uten å ødelegge andre mennesker, understreker forskeren.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/knytter-mobbing-til-betennelser-i-kroppen-pnas)