Kolinesterasehemmere kan gi en bedre hverdag ved Parkinsons sykdom og demens (Cochrane)

Personer med Parkinsons sykdom og demens kan få en bedre hverdag med kolinesterasehemmere, ifølge en ny Cochrane-rapport. Legemidlene ser ikke ut til å gi effekt hos pasienter med Lewylegeme-demens, eller hos pasienter med Parkinson uten demens.

Parkinson med demens: En bedre hverdag med kolinesterase inhibitorer. Ill.foto: JPStrickler, iStockphoto

Hos personer som er rammet av Alzheimers sykdom, går nerveceller som benytter acetylkolin som kjemisk transmittor, tapt. Symptomene på demens blir verre, desto flere nerveceller som går tapt.

Kolinesterasehemmere er en gruppe legemidler – donepezil, rivastigmin og galantamin – som forhindrer nedbryting av nevrotransmittoren acetylkolin i hjernen.

I Norge er det kun rivastigmin som har godkjent behandlingsindikasjon for både Alzheimer og Parkinsons sykdom. Donepezil og galantamin har godkjent indikasjon bare ved mild til moderat Alzheimer.

I den nye studien fra Cochrane-samarbeidet undersøkte forskerne virkningen av kolinesterasehemmere ved tre ulike tilstander:

1. Demens med Lewylegemer

2. Parkinsons sykdom med demens

3. Nedsatte kognitive ferdigheter ved Parkinsons sykdom, uten demens

Forfatterne fant bare seks studier som kunne inkluderes i oversikten, med 1236 deltakere i alt.

Analysen viste at:

  • Kolinesterasehemmere hadde positiv effekt på kognitive ferdigheter, atferdsforstyrrelser og gjennomføringen av daglige aktiviteter hos pasienter med Parkinson og demens
  • Det var uklart om kolinesterasehemmere hadde effekt ved demens med Lewylegemer
  • Legemidlene hadde ingen effekt hos pasienter med nedsatte kognitive ferdigheter ved Parkinsons sykdom, uten demens

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/kolinesterasehemmere-kan-gi-en-bedre-hverdag-ved-parkinsons-sykdom-og-demens-cochrane)