Kortere innleggelser i psykisk helsevern med ACT (rop.no)

Personer med sammensatte psykiske lidelser, inkludert personer med ROP-lidelser, er innlagt kortere når de har oppfølging av ACT-team, konkluderer forskere.

Undersøkelsen omfattet 142 pasienter i 12 ulike ACT-team. Ill.foto: Colourbox.

Undersøkelsen omfattet 142 pasienter i 12 ulike ACT-team. Ill.foto: Colourbox.

 

Sissel Johanne Drag

“Funnene våre kan tyde på at ACT-team lykkes i å gi nødvendig støtte til folk med sammensatte psykiske lidelser, inkludert de med problematisk rusbruk, og dermed bidrar til å redusere varigheten av døgninnleggelser for disse pasientgruppene». Slik konkluderer forfatterne bak studien Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study.

Omfattende ACT-evaluering

Studien er en del av det store evalueringsprosjektet av ACT i Norge, ledet av Anne Landheim fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Torleif Ruud fra Ahus. I denne studien undersøkte forfatterne om det var forskjeller i antall innleggelser blant pasienter med og uten ruslidelser før og etter ACT-inntak, og om problematisk rusbruk var assosiert med endringer i antall innleggelser. Undersøkelsen omfattet 142 pasienter i 12 ulike ACT-team fra hele landet. Teamene innhentet data fra pasientene ved inntak ved hjelp av kliniske spørreskjemaer og informasjon fra pasientene selv. Forfatterne hentet også data fra pasientregisteret fra de to årene før og de to årene etter inntak i ACT-teamene.

Les mer: Kortere innleggelser i psykisk helsevern med ACT (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/kortere-innleggelser-i-psykisk-helsevern-med-act-rop.no)