Kortere ventetider innen rusbehandling (Dagens Medisin)

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ventetiden har blitt redusert med 12 dager innenfor rusbehandling.

Forslaget om å tilby heroinassistert behandling til heroinavhengige ble drøftet av fagfolk og brukere på konsensuskonferansen som Forskningsrådet arrangerte 21. juni. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Ventetid for poliklinisk behandling er kortere enn til døgnbehandling. Ill.foto: melhi, iStockphoto

 

1. tertial 2015 var gjennomsnittlig ventetid 48 dager, mens den var 60 dager 1. tertial 2014.

Samtidig er også antallet som er henvist til Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) blitt redusert med 7,5 prosent.

Tallene viser at ventetid til poliklinisk behandling er ti dager kortere enn ventetid til døgnbehandling for denne gruppen.

Les hele artikkelen her:

Kortere ventetider innen rusbehandling (Dagens Medisin).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/kortere-ventetider-innen-rusbehandling-dagens-medisin)