Lavere risiko for autisme med folsyretilskudd i graviditeten (Folkehelseinstituttet)

Kvinner som tok folsyretilskudd ved begynnelsen av svangerskapet hadde nesten halvert risiko for å få et barn med autisme. Å starte med folsyretilskudd senere i graviditeten reduserte ikke risikoen. Det viser resultater i en omfattende studie fra Folkehelseinstituttets Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og Autismestudien (ABC-studien). Studien er nylig publisert i The Journal of The American Medical Association (JAMA).

 Ill.foto: toos, iStockphoto

Helsedirektoratet anbefaler folsyretilskudd i forbindelse med svangerskap. Ill.foto: toos, iStockphoto

Kvinner som tok folsyretilskudd fra fire uker før til åtte uker etter starten av svangerskapet, hadde 40 prosent lavere risiko for å føde barn med barneautisme (klassisk autisme). Dette er den mest alvorlige formen for autisme. Bruk av folsyretilskudd midtveis i graviditeten (i uke 22) påvirket ikke denne, viser resultatene.

Funnene gjelder lavere risiko kun for barneautisme (klassisk autisme). Resultatene viser ingen redusert risiko for atypisk eller uspesifikk autisme. Studien undersøkte også forekomsten av Aspergers syndrom, som er en autismediagnose. Antall undersøkte barn var imidlertid for lavt til å gi et sikkert resultat.

Mat og andre kosttilskudd reduserte ikke risikoen

Forskerne fant ingen sammenheng mellom barneautisme og inntak av andre typer kosttilskudd hos mor i svangerskapet. De fant heller ingen sammenheng med mors inntak av folat gjennom maten.

- Det ser ut til at redusert risiko for barneautisme kun har sammenheng med folsyretilskudd, ikke mat eller andre kosttilskudd, og at det avgjørende tidsintervallet er fra fire uker før til åtte uker etter starten av svangerskapet, sier Pål Surén, lege og doktorgradsstipendiat på Folkehelseinstituttet.

Klare funn som viser vei for videre forskning

Resultatene viser en sammenheng mellom bruk av folsyretilskudd hos mor i svangerskapet og redusert risiko for barneautisme.

- Studien beviser imidlertid ikke at folsyretilskudd kan forebygge barneautisme. Funnene er likevel så klare at de utgjør et godt argument for å undersøke mulige årsaksmekanismer nærmere. Det bør også kartlegges om folsyre kan ha sammenheng med redusert risiko for andre hjernesykdommer hos barn, påpeker Surén.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/lavere-risiko-for-autisme-med-folsyretilskudd-i-graviditeten-folkehelseinstituttet)