Må ikke glemme jentene med ADHD (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

En stor, dansk undersøkelse viser at ADHD er en like stor risikofaktor for rusavhengighet hos både gutter og jenter. Jenter går stillere i dørene, og kan lett bli glemt, advarer forskere.

ROP står for Rus Og Psykisk lidelse. Ill.foto: laartist, iStockphoto

Jenter hadde økt risiko for misbruk av visse stoffer. Ill.foto: laartist, iStockphoto

 

Sissel J. Drag

Den omfattende populasjonsbaserte studien fra Danmark viser at barn og unge med en ADHD-diagnose har økt risiko for å utvikle rusmiddelavhengighet, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Risikoen er tilnærmet lik for begge kjønn.

Funnene i den danske studien er ikke overraskende, all den tid den bekrefter funn fra tidligere forskning. Imidlertid er det få tidligere studier som har sett på kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom ADHD og rusavhengighet, som de danske forskerne nå har gjort.

Den danske studien viser at det ikke er stor forskjell på gutter og jenter når det gjelder koblingen mellom ADHD og økt risiko for rusavhengighet. Forskerne fant imidlertid at blant personer med ADHD uten samtidige lidelser, hadde jenter økt risiko for misbruk av visse substanser. Det samme gjaldt jenter med ADHD og atferdslidelse. Forfatterne peker på at jenter med ADHD kan bli oppfattet som mindre belastet enn gutter på grunn av ulike atferdsmønstre. De understreker at begge kjønn har økt risiko for rusavhengighet, og etterlyser større oppmerksomhet mot jentene. Jenter går ofte stillere i dørene og kan dermed havne under ADHD- og rusradaren, mener forskerne.

Les mer: Må ikke glemme jentene med ADHD (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/ma-ikke-glemme-jentene-med-adhd-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)