Mer leddgikt hos barn av rusmisbrukere (International Journal of Population Research)

Barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre har økt risiko for å få leddgikt i voksen alder, antyder en ny og omfattende undersøkelse fra Canada.

Stress i barndommen kan føre til kronisk sykdom senere i livet. Ill.foto: madisonwi, iStockphoto

Forfatterne bak den observerende studien med over 13000 voksne deltakere fant at de av deltakerne som hadde foreldre som misbrukte alkohol eller stoff, hadde 30 prosent større sannsynlighet for å ha leddgikt, sammenlignet med deltakerne som ikke hadde en familiebakgrunn med rusmisbruk.

– Vi tror at motgang i barndommen kan endre måten en person reagerer på stress på, gjennom livet, sier lederen for forskergruppen, Esme Fuller-Thomson, PhD, fra universitetet i Toronto, til nettidskriftet Medscape. – Barn som vokser opp med foreldre som misbruker rusmidler, lever ofte under svært vanskelige forhold i hjemmet. Kronisk stress i barndommen kan skape langvarig dysfunksjon i kroppens stressrespons-system. Forstyrrelser i dette responssystemet har blitt knyttet til leddgikt, foklarer professoren.

Fuller-Thomson og medforfatterne hennes analyserte datamateriale fra en stor befolkningsundersøkelse gjennomført i Canada i 2005. Etter å ha kontrollert for risikofaktorer knyttet til utviklingen av kronisk sykdom, som andre vanskelige opplevelser eller forhold i barndommen, helseatferd knyttet til røyking, overvekt og alkoholkonsum, sosio-økonomisk status og psykisk helse, fant forskerne en «robust forbindelse mellom rusavhengighet hos foreldrene og utvikling av leddgikt i voksen alder hos barna».

– Vi hadde forventet at livsstilsfaktorer som alkoholkonsum, røyking eller overvekt hos de voksne barna kanskje ville forklare den sterke sammenhengen mellom foreldrenes rusmisbruk og leddgikt hos barna, men det var ikke tilfelle, opplyste medforfatter Jessica Liddycoat i en pressemelding. – Selv etter at vi kontrollerte og justerte for alle disse risikofaktorene, fant vi at rusmisbruk hos foreldrene fortsatt var en statistisk signifikant faktor knyttet til leddgikt.

Forfatterne understreket at det var umulig å fastslå om forbindelsen mellom rusmisbruk og leddgikt er kausal, all den tid datamaterialet ble hentet fra en befolkningsundersøkelse.

Les hele studien her

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/mer-leddgikt-hos-barn-av-rusmisbrukere-international-journal-of-population-research)