Migrasjon øker risiko for alvorlig psykisk lidelse (rop.no)

Minoritetsstatus, diskriminering og sosialt nederlag øker risikoen for alvorlig psykisk lidelse, sa forsker Akiah Ottesen Berg på Verdensdagen mot selvskading.

Behandlere og fagpersoner i helsevesenet, og særlig innen psykisk helsevern, mener at de mangler basiskunnskap om pasienter med flyktningbakgrunn og deres livssituasjon i Norge. Ill.foto: PeskyMonkey, iStockphoto

Det kan ta flere år å utvikle alvorlig psykisk lidelse i forbindelse med migrasjon. Ill.foto: PeskyMonkey, iStockphoto

 

Siden 1800-tallet har forskere interessert seg for sammenhengen mellom migrasjon og psykose. Blant annet studerte den norske psykiateren Ørnulf Ødegård forekomsten av alvorlig psykisk lidelse blant norske emigranter til Amerika. Han fant at norske utvandrere til USA hadde markant økt risiko for å utvikle psykose – men ikke med en gang. Latenstiden var 12 år. Flere senere studier har vist samme trend.

Migrasjon øker risikoen for å utvikle alvorlig psykisk lidelse – på sikt. Latenstiden kan være flere år. Det tyder på at risikoen for psykose henger sammen med hva som skjer i migrantens nye hjemland, påpekte Akiah Ottesen Berg, forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Les hele saken her: Migrasjon øker risiko for alvorlig psykisk lidelse (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/migrasjon-oker-risiko-for-alvorlig-psykisk-lidelse-rop.no)