Mindre skolestress med mindfulness (Preventive Medicine)

Mindfulness kan redusere stress knyttet til prestasjoner hos skoleungdom og gi bedre mestringsevne og psykisk helse. Det antyder en ny, amerikansk studie.

Oppmerksomt nærvær kan være nyttig for skoleungdommer også. Ill.foto: clu, iStockphoto

Forskning har vist at stressreduserende teknikker basert på mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, kan forbedre psykisk helse og redusere stress hos voksne fra mange ulike samfunnslag. Kan mindfulness-teknikker fungere for yngre mennesker også?

En ny studie fra Johns Hopkins School of Medicine i USA undersøkte om stressreduserende mindfulness-teknikker hadde effekt hos en gruppe gutter fra en liten skole for barn fra lavinntektsfamilier. Deltakerne var mellom 12 og 14 år, og 95 prosent var afroamerikanere. Studien var liten med bare 41 deltakere.

Halvparten av guttene deltok i et mindfulness-program med tolv samlinger totalt, mens den andre halvparten fikk ordinær undervisning i emner knyttet til helse.

Forskerne målte psykisk funksjonsevne, søvn og kortisolnivået i spyttet, en fysiologisk indikator på stressnivåer, hos deltakerne ved begynnelsen og slutten av studien, og ved oppfølging ved tre måneder.

Forfatterne fant at:

  • Mindfulness-guttene hadde mindre angst, grublet mindre og hadde noe bedre mestring etter at programmet var gjennomført, sammenlignet med helse-guttene.
  • Sammenlignet med spyttmålinger ved begynnelsen av programmet, hadde kortisolnivået økt hos helse-guttene i løpet av skoleåret. Hos mindfulness-guttene forble kortisolnivået der det var ved programstart, og økte ikke i løpet av skoleåret.

- Funnene våre antyder at stressreduserende teknikker basert på mindfulness kan forbedre mestring og psykisk helse hos unge, urbane menn, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/mindre-skolestress-med-mindfulness-preventive-medicine)