Noen thaikvinner utvikler stressrelaterte helseproblemer over tid (FHI)

En blanding av kultursjokk, sysselsettingsproblemer, transnasjonale bånd og ekteskapsforhold påvirker helse og velferd til noen thailandske kvinner bosatt i Norge. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Thailandske kvinner er en av de største gruppene innvandrerkvinner i Norge. Ill.foto: Colourbox.

 

– Over tid bidro disse forholdene til kronisk stress og forverret helse for noen av de thailandske kvinnene vi intervjuet, forteller forsker Melanie Straiton ved Folkehelseinstituttet. Thailandske kvinner utgjør en av de de største gruppene innvandrerkvinner fra land utenfor EU. Til tross for at det bor mange thaikvinner i Norge, har vi visst lite om hvordan de har det. Tidligere forskning på thailandske kvinner har fokusert på kvinnenes sårbarhet for utnyttelse og misbruk i deres posisjon som innvandrerhustruer. Formålet med denne studien var derimot å undersøke helse og velferd hos thailandske innvandrerkvinner i transnasjonale ekteskap.

– Ut fra denne studien med kun 13 kvinner kan vi ikke si at «mange» thailandske kvinner opplever stressrelaterte helseproblemer. Men noen kvinner i utvalget opplevde blant annet å ha høyt blodtrykk, mageproblemer, hodepine, svimmelhet, lite matlyst og muskel- og skjelettplager. De ga uttrykk for at dette var knyttet til stress eller bekymringer, sier Straiton.

Les mer: Noen thaikvinner utvikler stressrelaterte helseproblemer over tid (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/noen-thaikvinner-utvikler-stressrelaterte-helseproblemer-over-tid-fhi)