Ny svensk retningslinje for pleie og omsorg ved demenssykdom

Retningslinjen fokuserer spesielt på anbefalinger som anses som viktige i styrings- og ledelsesperspektiv.

Mannlig lege med eldre kvinnelig pasient.

Ved mistanke om demenssykdom skal flere andre sykdommer utelukkes før diagnose stilles. Ill.foto: Colourbox.

 

Derfor omhandler den først og fremst kontroversielle områder og tiltak der det er store forskjeller i praksis eller der behovet for kvalitetsutvikling er stort.

En del av de tiltakene som ble tatt opp i tidligere retningslinjer er nå rutinetiltak i svensk helse- og sosialvesen, og de inngår derfor ikke i de reviderte retningslinjene. At et tiltak har utgått fra retningslinjene betyr ikke at tiltaket ikke bør tilbys pasientene.

Les mer: Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/ny-svensk-retningslinje-for-pleie-og-omsorg-ved-demenssykdom)