Nytt utvalg for å styrke utviklingshemmedes kår (Aftenbladet.no)

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte fredag et offentlig utvalg som skal finne tiltak for å styrke utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet. Tiltak som kan avverge overgrep blir særlig viktig.

Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Tiltak som kan forhindre overgrep blir viktig for nytt utvalg. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Utvalget blir etter planen nedsatt av regjeringen i statsråd fredag 10. oktober. Leder blir Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune. Stortingets arbeids- og sosialkomité ba i februar regjeringen nedsette et utvalg, med sikte på å bedre utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet.

Sist gang det offentlige foretok en helhetlig gjennomgang av utviklingshemmedes situasjon var under Lossius-utvalget i 1985. Det nye utvalget skal i juni 2016 komme med forslag for å styrke utviklingshemmedes rettigheter særlig innen disse områdene:

  • Selvbestemmelse
  • Rettssikkerhet
  • Opplæring
  • Arbeidsdeltakelse
  • Helse og omsorg

I tillegg skal utvalget vurdere om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. Dette er problemområder som ble avdekket i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd», som Hornes forgjenger, Inga Marte Thorkildsen (SV), la fram i fjor, og Horne fremmet igjen i år.

Les mer: Trapper opp kampen mot overgrep (Stavanger Aftenblad)

Johnny-serie vant journalistpris (Stavanger Aftenblad)

Slik kan du forhindre vold (PsykNytt)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, psykisk helsearbeid, psykisk utviklingshemming og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-utvalg-for-a-styrke-utviklingshemmedes-kar-aftenbladet.no)