Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

16.12.15: I dag ble et nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon lansert. Verktøyet kan brukes av psykologer og psykiatere både i klinisk sammenheng og i forskning.

Ill. foto: adl21, iStockphoto

Verktøyet skal kunne lette kommunikasjon over kulturgrenser. Ill. foto: adl21, iStockphoto

 

Av Frøy Lode Wiig

Flyktningkrisen minner oss om at pasienter uttrykker og forstår psykiatriske symptomer på ulikt vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker hvordan vi snakker om sykdom og uttrykker behov for hjelp.

Lansert onsdag 16.12

Nå lanseres Kulturformuleringsintervjuet, den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» i DSM-5. Verktøyet lanseres på  Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere i Oslo 16. desember. Intervjuet kan brukes både i behandlingsrommet og i forskning.

Om intervjuet

Kulturformuleringsintervjuet (CFI) består av 16 spørsmål som hjelper terapeuten i å utforske betydningen av kulturelle faktorer. I tillegg til å gi viktig klinisk informasjon, kan intervjuet hjelpe med å bygge en terapeutisk relasjon. Det kan også være et nyttig verktøy til å planlegge behandlingsforløp og koordinere mulige ressurser i og utenfor den kliniske konteksten.

Kan brukes fritt

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste for minoritetshelse (NAKMI) som har som har samarbeidet om tilretteleggingen av den norske versjonen. Forskere og klinikere kan fritt reprodusere den norske utgaven uten å innhente tillatelse fra rettighetshaverne.

Les hele artikkelen her: Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere, skåringsverktøy og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-verktoy-for-tverrkulturell-kommunikasjon-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)