Nytt verktøy på norsk for spiseforstyrrelser

EDA-5 er et verktøy til diagnostisering av spiseforstyrrelser hos personer som er 16 år og eldre. Det er basert på DSM-5 kriteriene, og det bør kun brukes av behandlere som har kompetanse til å gjøre diagnostiske vurderinger av spiseforstyrrelser.

psykolog med pasient

På Helsebiblioteket finner du skåringsverktøy for de fleste psykiske lidelser. Ill.foto: Colourbox.

 

EDA-5 er fritt tilgjengelig og har sitt eget nettsted, https://eda5.org/. Der finner du også den norske versjonen.  Dersom du vil lagre svarene på nett, på du logge inn på nettstedet.

Spørsmål om den norske versjonen av EDA-5 kan rettes til Camilla Lindvall Dahlgren ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, OUS. E-post: camilla.lindvall.dahlgren@ous-hf.no

Les mer og last ned: Eating disorder Assessment for DSM-5

Relevante søkeord: skåringsverktøy, spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi, overspising

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, skåringsverktøy og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-verktoy-pa-norsk-for-spiseforstyrrelser)