Overvektskirurgi gir bedre psykisk helse (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Overvektskirurgi har god effekt på psykisk helse og gir bedre livskvalitet. Dårligst resultat var det hos pasienter med sterk skamfølelse og psykisk lidelse før operasjonen, viser norsk forskning.

Overvekt kan være forbundet med skamfølelse, angst og depresjon. Ill.foto: travellinglight, iStockphoto

Overvektskirurgi er den anbefalte behandlingen for personer med sykelig overvekt. For å få gode behandlingsresultater må pasienten klare å endre livsstil.

- Vi antar at psykiatrisk vurdering og veiledning før og etter operasjonen er gunstig for pasienten, men vi vet lite om hvordan dette påvirker pasientens evne til å tilpasse seg behandling og vekttap, sier Haldis Økland Lier.

Hun har studert effekten av veiledning med vekt på livsstilsendring og endringer i forekomst av psykiske lidelser og livskvalitet etter operasjonen. Deltakerne var 169 pasienter som ble henvist til operasjon ved Haugesund sjukehus. 49 deltok i veiledningsgrupper før og etter operasjonen.

- Alt i alt viser studien at pasientene har bedre livskvalitet og bedre mental helse etter operasjonen. Vekttapet var betydelig. Nær halvparten av pasientene hadde en psykisk lidelse før operasjonen – ofte mild depresjon eller angst, sier Lier. – Det var en betydelig nedgang i forekomsten av psykiske lidelser ett år etter operasjonen – til ca. 18 %. De som var uten psykiske lidelser ett år etter operasjonen, rapporterte om livskvalitet på nivå med «folk flest».

Les mer her: Overvektskirurgi gir bedre psykisk helse

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.


Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/overvektskirurgi-gir-bedre-psykisk-helse-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)