Personlighetsforstyrrelser endres over tid (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Personlighetsforstyrrelser starter tidlig i livet, men er ingen livstidsdiagnose, viser ny forskning.

Bilde av ung mann i dress som speiler seg i glassvegg

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er oppkalt etter Narkissos som var forelsket i sitt eget skjermbilde. Foto: Artsiom, iStockphoto

 

For å øke sjansen for vellykket behandling, bør diagnosen settes tidlig – gjerne før 18 år, mener overlege Øivind Urnes fra NAPP. Å ha en personlighetsforstyrrelse (PF) kan være en stor byrde for den enkelte, og han eller hun kan være en fare for seg selv og for omgivelsene. Lidelsene kan koste dyrt, både for samfunnet og for den enkelte pasienten, skriver forfatterne av artiklene om personlighetsforstyrrelser som sto på trykk i The Lancet tidligere i år.

Forkortet levetid

Personlighetsforstyrrelser assosieres med tidlig død og selvmord. En britisk studie antyder at forventet levetid er 19 år kortere for kvinner og 18 år kortere for menn som har PF, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Den forkortede levetiden kan delvis forklares med økt forkomst av selvmord og mord blant personer med PF, men en økt forekomst av hjerte- og lungesykdom hos denne pasientgruppen antyder at andre faktorer også spiller inn. I tillegg kan livsstilsfaktorer som røyking, alkohol- og stoffmisbruk også ligge til grunn for økt dødelighet blant personer med PF. Les også: Rusproblem eller atferdslidelse?

Hvor mange har personlighetsforstyrrelse?

Studier gjennomført i Europa og Nord-Amerika anslår at mellom fire og femten prosent av befolkningen har PF. Bare én studie har så langt forsøkt å undersøke forekomsten av PF internasjonalt, med gjennomsnittsprevalens på 6,1 prosent. I denne studien var forekomsten lavest i Europa og høyest i Nord- og Sør-Amerika. Lidelsene er minst like vanlig hos menn som hos kvinner, om ikke mer, og er minst like vanlig blant minoriteter som flertallsbefolkninger. Det er registrert høyere forekomst i urbane strøk. Den høyeste forekomsten finner en blant personer som er i kontakt med rettssystemet – forskning angir at to av tre innsatte i fengsler har personlighetsforstyrrelser.

Les hele artikkelen her: Personlighetsforstyrrelser endres over tid (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om personlighetsforstyrr. og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/personlighetsforstyrrelser-endres-over-tid-nasjonal-kompetansetjeneste-rop--246440)