Psykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunene (Helsedirektoratet)

Kommunene bruker stadig flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2016 til 2017 er veksten fem prosent.

heroinbruker liggende på gulvet

Rusmisbrukere har blant annet fått et bedre boligtilbud, ifølge rapporten. Ill.foto: Colourbox

 

​Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Kommunene bruker stadig flere årsverk og ansetter flere med høy kompetanse for å gi innbyggerne gode tjenester innen psykisk helse og rus. Det er gledelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Trenden fra i fjor fortsetter: Størst prosentvis økning ser vi innenfor tjenester rettet mot barn og unge (7,9 prosent), men det er også betydelig vekst i årsverk i tjenester rettet mot voksne (4,3 prosent).  Resultatene viser at opptrappingsplanen for rusfeltet har hatt direkte innvirkning på kommunene og bydelenes opprustning av tjenestetilbudet: Over halvparten (54 prosent) av kommunene og bydelene oppgir at planen har hatt innvirkning på deres tjenestetilbud. Av disse oppgir tre av fire at det har ført til flere årsverk, og noe over halvparten at det har ført til økte ressurser til oppfølgingstilbud og at brukermedvirkning i tjenestene har blitt styrket.  Kommunene rekrutterer høyt kvalifisert personell. Den psykologfaglige kompetansen i tjenestene har blitt ytterligere styrket fra 2016 til 2017: 29 prosent økning i tjenester rettet mot voksne, og 7 prosent i tjenester rettet mot barn og unge.

Les mer: Psykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunene (Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rapporter og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/psykisk-helse-og-rus-stadig-flere-arsverk-i-kommunene-helsedirektoratet)