Psykologisk behandling kan hjelpe mot hodepine

Det er mulig at psykologisk behandling kan hjelpe mot kronisk hodepine, går det fram av to nye Cochrane-oversikter.

 Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Psykologisk behandling kan avhjelpe hodepine. Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine. Effekten er mer usikker hos barn med andre kroniske og tilbakevendende smertetilstander som magesmerter, fibromyalgi og sigdcelleanemi.

Dokumentasjonen er av for lav kvalitet til å si noe sikkert om den positive effekten opprettholdes over tid.

Cochrane-oversiktene er beskrevet av Kunnskapssenteret.

Aktuelle lenker:

Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi

Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte og øke funksjonsevne hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn, oppsummert forskning og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykologisk-behandling-kan-hjelpe-mot-hodepine)