Rapporter for deg som jobber med flyktninger og innvandrere

Helsebiblioteket har samlet norske rapporter som er relevante for arbeidet med flyktninger og innvandrere. Du finner lenker til rapportene under.

Ill.foto: iStockphoto

Innvandrere og flyktningers problemer kan være forskjellige fra innfødte nordmenns. Ill.foto: iStockphoto

Det kan være vanskelig å finne alle offentlige rapporter som er relevante for et fagområde. Emnebibliotek psykisk helse har derfor samlet rapportene for hvert fagområde.

Rapportene er hentet fra offentlige nettsteder som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret, og også fra organisasjoner som FAFO og Legeforeningen.

Innsamlingen skjer ved systematisk å overvåke nettstedene gjennom å abonnere på RSS-feeds, e-postutsendelser, og ved manuell gjennomgang av nettstedene.

Det finnes en nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). De har utgitt en del rapporter om innvandreres fysiske og psykiske helse.

På Helsebibliotekets sider finner du for eksempel rapporter som:

  • Enslige mindreårige flyktninger - kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer
  • Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier
  • Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier

Dersom du vet om en rapport vi ikke har fått med oss, setter vi pris på om du kontakter nettredaktøren.

Aktuelle lenker:

Rapporter om flyktninger og innvandrere hos Helsebiblioteket

Helsebibliotekets side om flyktninger og innvandrere

NAKMIs rapporter

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/rapporter-for-deg-som-jobber-med-flyktninger-og-innvandrere)