Skoletiltak ga bedre kroppsbilde (British Journal of Psychiatry)

Et undervisningsopplegg i regi av skolen om kroppsbilde og selvfølelse reduserte idealisering av det å være tynn og ga unge jenter et bedre selvbilde. – Det er viktig å være tidlig ute for å forebygge forvrengte kroppsidealer og potensielle spiseforstyrrelser hos tenåringer, mener forfatterne bak en ny studie.

Forskning omkring kroppsbilde viser at de fleste jenter og kvinner har et negativt syn på egen kropp. Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Å være misfornøyd med kroppen sin i tenårene, er ikke nytt. Det er tøft for ungdommer, jenter som gutter, å føle at de aldri når opp til urealistiske kroppsidealer. I mange tilfeller kan misnøyen med egen kropp gi støtet til utviklingen av spiseforstyrrelser.

Hvordan forebygge spiseforstyrrelser? Forskere, klinikere og psykologer har ennå ikke funnet svaret, men mange prøver. I den nye studien som nylig ble publisert i anerkjente British Journal of Psychiatry, undersøkte forskerne om skolen kunne være en base for forebygging av usunne kroppsidealer og lav selvfølelse hos elevene.

448 tenåringsjenter fra 16 skoleklasser deltok i studien. 261 deltakere tok del i et kroppsbilde-program med i alt seks samlinger. De 187 jentene i kontrollgruppen fikk vanlig undervisning.

Forfatterne fant at:

  • Elevene i tiltaksgruppen hadde et betydelig bedre forhold til kroppen sin og økt selvfølelse etter endt tiltak, sammenlignet med kontrollgruppen. Idealiseringen av tynnhet var også blitt redusert blant jentene i tiltaksgruppen.
  • Effekten av tiltaket vedvarte ved tre måneders oppfølging.
  • Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt spiseforstyrrelser, påvirkning fra jevnaldrende eller depresjon.
  • Graden av aksept for tiltaket og gjennomførbarhet og effektivitet varierte mellom de ulike skolene.

- Et undervisningsopplegg i kroppsbilde, gjennomført av lærerne på skolen, er et lovende tiltak for å forebygge at tenåringer utvikler et negativt kroppsbilde og eventuelle spiseforstyrrelser. Vi trenger å arbeide mer med opplegget for å gjøre det mer effektivt og passende for et bredt spekter av ulike typer skoler, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, psykisk helsearbeid og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/skoletiltak-ga-bedre-kroppsbilde-british-journal-of-psychiatry)