Slik skal selvmord forebygges blant samer (Dagens Medisin)

Den første planen for selvmordsforebygging som retter seg spesielt mot samer, er klar. 

Innsatsen vil bli konsentrert om samiske menn. Ill.foto: profeta, iStockphoto

 

Målfrid Bordvik

Planen inneholder 11 strategier som skal forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen retter seg mot samer både i Norge, Sverige og Finland. Man vet lite om omfanget av selvmord blant samer, men forskning tyder på at risikoen for selvmord er høyere blant samiske menn enn majoritetsbefolkningen. For kvinner er risikoen på nivå med befolkningen for øvrig.

Les mer: Slik skal selvmord forebygges blant samer (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/slik-skal-selvmord-forebygges-blant-samer-dagens-medisin)