Tre av ti med ADHD mishandlet som barn (Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma)

30 prosent av alle voksne med ADHD rapporterer å ha blitt mishandlet som barn, viser en ny, kanadisk undersøkelse. – En så sterk sammenheng mellom fysisk vold og ADHD legitimerer screening for mulig mishandling hos alle barn med ADHD, mener forfatterne bak studien.

De viktigste symptomene på ADHD er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Ill.foto: ssj414, iStockphoto

Eksperter har anslått at mellom tre og ti prosent av alle skolebarn har ADHD. Nå har forskere koblet ADHD til fysisk mishandling i barndommen. En omfattende undersøkelse fra Canada antyder at sannsynligheten for å ha ADHD er sju ganger større hos personer som har opplevd å bli mishandlet som barn.

Forfatterne analyserte data fra en stor, nasjonal helseundersøkelse fra 2005. I alt 13054 personer over 18 år ble inkludert i studien. 1020 deltakere oppga at de hadde opplevd fysisk mishandling som barn, og 64 personer hadde fått en ADHD-diagnose av lege eller annen kliniker.

En første analyse av datamaterialet viste at sannsynligheten for ADHD var seks ganger høyere blant deltakerne som hadde rapportert om mishandling, sammenlignet med deltakerne som ikke hadde opplevd å bli mishandlet som barn.

Da forskerne justerte for andre problematiske barndomsopplevelser som skilsmisse, rusavhengighet og langtidsarbeidsløshet hos foreldrene, var sannsynligheten for ADHD sju ganger høyere hos de som hadde opplevd mishandling i barndommen.

«Funnene våre viser at ADHD kan være en viktig markør for mishandling», sier Angela Valeo, PhD, en av forfatterne bak studien til nettidsskriftet Medscape. «Siden hele 30 prosent av alle voksne med ADHD forteller at de opplevde å bli mishandlet som barn, bør leger som har med barn med ADHD å gjøre, sjekke om barna på noen måte blir utsatt for fysisk vold», mener forskeren.

Medforfatter Rukshan Mehta understreker at funnene ikke forteller noe om hvordan ADHD og mishandling henger sammen.

«Det kan være at atferden til barn med ADHD øker følelsen av stress hos foreldrene, og dermed risikoen for at foreldrene tyr til vold ovenfor barnet. En annen mulig forklaring på sammenhengen kan være at mishandling i tidlig barndom kan trigge utviklingen av ADHD, slik nyere forskning allerede har antydet», sier Mehta.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, barn og ungdom og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/tre-av-ti-med-adhd-mishandlet-som-barn-journal-of-aggression-maltreatment-trauma)