Tusenvis avvises i psykisk helsevern – uten undersøkelse (Dagens Medisin)

30 prosent av henvisningene til behandling i psykisk helsevern for voksne blir avvist. Dette kommer frem i tall fra Helsedirektoratet.

I psykisk helsevern avvises pasienter oftest uten å ha blitt undersøkt av spesialist. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

 

Forsker ved Lovisenberg sykehus, Per Arne Holman, som har gjennomgått tallene over avviste henvisninger, viser til at det er dobbelt så stor risiko for å bli avvist i psykisk helsevern for voksne, som til ortopedisk undersøkelse. Men de fleste i ortopedien blir undersøkt av en spesialist. Ifølge Holman kan det dreie seg om opp mot 27.000 pasienter som blir avvist.

I psykisk helsevern avvises pasientene oftest uten å ha blitt undersøkt. Store ulikheter Forskjellene på andelen for avviste henvisninger er svært stor i ulike deler av landet: Ved Halden Sarpsborg DPS, avvises 46,6 av henvisingene, altså nær halvparten. Ved Nordfjord psykiatrisenter avvises kun to prosent.

Les mer: Tusenvis avvises i psykisk helsevern – uten undersøkelse (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/tusenvis-avvises-i-psykisk-helsevern-uten-undersokelse-dagens-medisin)