Tvillingforeldre kun eksperter på egne barn (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Foreldre med eneggede tvillinger blir eksperter på å se forskjell på dem. Men det hjelper dem ikke med å skille mellom ukjente tvillingpar.

Eneggede tvillinger: Det kan være vanskelig å vite hvem som er hvem. Ill.foto: hartcreations, iStockphoto

Observasjon av ansikter gir oss mye sosial informasjon om personens identitet, alder, kjønn, helse og om sinnsstemning og ikke-verbal kommunikasjon. Det er kanskje derfor vi gjennom livet utvikler en ekspertise på å oppfatte og tolke denne informasjonen, tror Line Sæther.

Ansiktspersepsjon skjer på individnivå, og det skiller den fra det å observere forskjellige fuglearter, for eksempel. Men selv om vi har høy kompetanse i å se forskjell på ansikter innenfor den vestlige kulturen, strever vi med å se forskjell på kinesiske ansikter, fordi vi mangler den treningen og erfaringen som trengs.

Det å skille mellom eneggede tvillinger er mer komplekst og krevende enn vanlig ansiktsgjenkjennelse, og derfor vil det å studere hvordan foreldre lærer seg å skille mellom sine tvillingbarn gi kunnskap både om hvordan ansiktsgjenkjennelse generelt utvikler seg, og ikke minst om hva som er yttergrensene for vår evne til ansiktsgjenkjennelse, forklarer Sæther.

– Tvillingstudien viste at det er mulig å utvikle en ekspertise i ansiktsgjenkjennelse av ekstremt like ansikter, det er en fantastisk prestasjon, sier hun.

Les hele artikkelen her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

Les mer om uncategorized, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/tvillingforeldre-kun-eksperter-pa-egne-barn-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)