Unge sliter med kroniske søvnvansker (Folkehelseinstituttet)

Mange ungdommer har kroniske søvnvansker, og det gjelder flere jenter enn gutter, viser ny forskning. – Dette er bekymringsfullt for vi vet at det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, sier Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet.

Ill.foto: DOConnell, iStockphoto.

Ungdom sover mindre enn det som er anbefalt på hverdager. Ill.foto: DOConnell, iStockphoto.

Mellom 14 og 24 prosent av ungdommene i den aktuelle studien hadde kroniske søvnvansker (insomni), avhengig av hvor strenge diagnosedefinisjoner som ble brukt.

Å ha insomni betyr å ha innsovningsvansker av lengre varighet, flere dager i uken og oppleve trøtthet dagen etter.

Funn fra studien

Studien viser at:

  • Unge mellom 16 og 19 år har et gjennomsnittlig søvnunderskudd på to timer på hverdager.
  • Det er store forskjeller i ungdommenes søvnvaner på helg og hverdager. De fleste forskyver leggetidspunkt og sover to timer lenger i helgen sammenlignet med ukedager.
  • Ungdom har lang innsovningstid. De fleste bruker mer enn en halvtime og mange over en time.
  • Mens jentene sliter mer med søvnløshet, utmerker guttene seg med kortere søvntid enn jentene.
  • Mellom 14 og 24 prosent av ungdommene i studien hadde insomni.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet. Dataene utgår fra en stor undersøkelse av alle ungdommer i alderen 16-18 år i Hordaland, i regi av RKBU.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/unge-sliter-med-kroniske-sovnvansker-folkehelseinstituttet)