Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge (Folkehelseinstituttet)

Mange faktorer kan påvirke graviditet i ung voksen alder, men hittil har ingen studier vist hvilke av disse som er de viktigste. Særlig har effekten av depresjon vært uklar. En ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med et australsk forskningssenter, har undersøkt en rekke mulige årsaksfaktorer, og funnet ut at av disse var utagerende atferd og rusmisbruk de viktigste årsakene til at unge kvinner blir gravid og tar abort.

Gravid?

Utgangspunktet for studien var å undersøke sammenhengen mellom depresjonssymptomer hos tenåringsjenter målt på flere tidspunkt (fra 14 til 18 år) og graviditetsutfall (bli gravid, få barn, og ta abort) i ung voksen alder (fra 21 til 24 år). Samarbeidspartner i studien var Centre for Adolescent Health, Royal Childrens’ Hospital og Murdoch Childrens Research Institute i Melbourne. Datautvalget besto av 988 unge, australske kvinner som deltok i en longitudinell studie (The Victorian Adolescent Health Cohort Study) fra 14 års alderen (i 1992) til i dag (2012). Depresjonssymptom ble oppgitt på seks tidspunkt i løpet av ungdomstiden, mens graviditetsutfall ble oppgitt på to tidspunkt i ung voksen alder.

For å undersøke andre mulige årsaksfaktorer ble kvinnene også spurt om deres grad av utagerende atferd (for eksempel hærverk, tagging, slåssing, tyveri, og utvisning fra skolen), samt bruk av rus (røyking, cannabis, og alkohol) i løpet av ungdomstiden. I tillegg ble sosioøkonomiske data, blant annet foreldrenes utdanningsnivå og sivil tilstand, registrert.

Les mer her: Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

(/psykisk-helse/aktuelt/utagerende-atferd-og-rusmisbruk-viktigste-arsak-til-graviditet-og-abort-hos-unge-folkehelseinstituttet)