Utredning av ADHD og autisme hos døve barn (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Dårlig tilpassede kliniske tester samt mangelfull kunnskap om døve barns utvikling kan føre til overdiagnostisering av ADHD og autisme.

Det er mye vi ikke vet om ADHD. Ill.foto: ssj414, iStockphoto

Døve barn krever tilpasset utredning. Ill.foto: ssj414, iStockphoto

Blant døve barn finnes det en forhøyet prevalens av utviklingsforstyrrelser, nevropsykologiske vansker og symptomer på psykisk lidelse (Black og Glickman, 2006; Fellinger, Holzinger og Pollard, 2012; Gent, Goedhart og Treffers, 2012). Døve barn antas derfor å være overrepresentert i psykisk helsevern. Det er få retningslinjer for utredning av psykiske lidelser hos døve barn. Jeg vil i det følgende vise hvorfor det kan være problematisk å basere seg på standard utredningstester og -prosedyrer i utredning av døve barn. Deretter vil jeg presentere forskning som er relevant for utredning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og autismespekterforstyrrelser hos døve barn. Til slutt vil jeg gi noen anbefalinger for utredning av denne gruppen.

Når standard utredning ikke er godt nok (Tidsskrift for Norsk Psykologforening).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, kropp og sinn og psykisk utviklingshemming, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/utredning-av-adhd-og-autisme-hos-dove-barn-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)