Veileder om hvordan forebygge angst og depresjon hos tenåringen (Journal of Affective Disorders)

Manglende varme, overstyring, og konflikt mellom foreldrene øker risikoen for at tenåringer utvikler depresjon og angst, viser en ny studie. Forfatterne tilbyr veiledning for bekymrede foreldre

Kontrollerende foreldre kan bidra til depresjon og angst hos tenåringer. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

En gruppe forskere australske forskere har satt seg fore å undersøke hvilke trekk hos foreldre som øker risikoen for at barna utvikler depresjon og/eller angst i tenårene. Funnene fra den systematiske oversikten ble nylig publisert i Journal of Affective Disorders.

Her er de mest framtredende trekkene hos foreldre som kan knyttes til depresjon og/eller angst hos tenåringene i familien, ifølge oversikten:

  • Lite varme fra foreldrene (depresjon og angst)
  • Høyt konfliktnivå mellom foreldrene (depresjon og angst)
  • Overdreven innblanding (depresjon og angst)
  • Aversjon eller motvilje fra foreldrenes side (depresjon og angst)
  • Sterk kontroll (depresjon)
  • Lite rom for selvstendighet for tenåringen (depresjon)

Forfatterne undersøkte også hvilke strategier foreldre kan bruke for å unngå at barna deres utvikler depresjon og/eller angst senere i livet. På grunnlag av søk etter, og analyser av relevant litteratur, utviklet forfatterne et spørreskjema om 402 ulike foreldrestrategier. Spørreskjemaet ble sendt i tre omganger til et internasjonalt panel bestående av 27 eksperter, både klinikere og forskere. Ekspertene ble bedt om å vurdere hvor viktig hver strategi var i forebyggingen av angst og depresjon hos ungdommer.

Forfatterne identifiserte 90 ulike strategier, kategorisert i 11 undergrupper. Resultatene av denne studien ble formet til et sett retningslinjer som skal bistå foreldre i foreldrerollen.

- Vi har funnet et sett av foreldrestrategier som støttes av kunnskapsbasert forskning og eksperter. Veilederen kan hjelpe foreldre med å beskytte tenåringene sine fra depresjon og angstlidelser, og kan tas i bruk i vestlige, engelskspråklige land, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studiene her  og her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om angst , barn og ungdom , depresjon og mani , oppsummert forskning og psykisk helsearbeid , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/veileder-om-hvordan-forebygge-angst-og-depresjon-hos-tenaringen-journal-of-affective-disorders)