Videoforedrag om hvordan traumer i barndommen gir mangedoblet risiko for flere sykdommer (TED)

Barnelege Nadine Burke Harris arbeider for å få helsevesenet til å forhindre den skadelige fysiologiske virkningen av traumer i barndommen. Nylig holdt hun et foredrag på nettkonferansen TEDMED om temaet.

En dårlig barndom bærer du med deg hele livet, som  dessuten blir kortere. Ill.foto: TEDMED

En dårlig barndom kan følge en hele livet. Ill.foto: TEDMED

Traumer og overgrep i barndommen gir mangedobbel risiko for KOLS, hjerte- og karlidelser, lungekreft og psykiske lidelser. I høye doser vil traumer affisere både hjernens utvikling, immunsystem og hormonsystemer, og hvordan DNA replikeres. Burke Harris fortalte at barn som har opplevd alvorlige traumer, har firedobbelt risiko for depresjon og tolvdobbelt risiko for å begå selvmord. I USA regner man med at å vokse opp med foreldre som har psykiske lidelser, rusproblemer eller som utøver vold i hjemmet, kan gi rundt 20 års reduksjon i forventet levealder.

Likevel lærer ikke leger systematisk hvordan de skal forholde seg til problemet, mener Burke Harris. Hun selv lærte å se på det som atferdsproblemer og sosiale problemer, men fikk en vekker da hun arbeidet som barnelege. Hun oppdaget at mange av de barna som ble henvist til henne for ADHD, hadde ikke ADHD, men hadde vært utsatt for alvorlige traumer.

Burke Harris brukte følgende bilde: Hvis 98 av 100 mennesker som bor rundt en brønn, får tarminfeksjoner, bør du da gi hundrevis av antibiotikakurer eller rense opp i brønnen?

En stor studie av 14 000 voksne fant svært høy korrelasjon mellom eksponering for forskjellige overgrep og traumer med personenes helsetilstand.

Se videoen på TEDMED

Childhood Adversity and Adult Chronic Disease: An Update from Ten States and the District of Columbia, 2010. (Am J Prev Med)

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani, kropp og sinn, psykisk helsearbeid og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/videoforedrag-om-hvordan-traumer-i-barndommen-gir-mangedoblet-risiko-for-flere-sykdommer-ted)