18F-FDG PET for tidlig diagnose av Alzheimer og andre demensformer hos mennesker med mild kognitiv svekkelse

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/18f-fdg-pet-for-tidlig-diagnose-av-alzheimer-og-andre-demensformer-hos-mennesker-med-mild-kognitiv-svekkelse)