18F PET med florbetaben for tidlig diagnose av Alzheimers sykdom og andre demensformer hos pasienter med kognitiv svekkelse

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/18f-pet-med-florbetaben-for-tidlig-diagnose-av-alzheimers-sykdom-og-andre-demensformer-hos-pasienter-med-kognitiv-svekkelse)