Aerobisk trening for å forbedre kognitiv funksjon hos eldre uten kjent kognitiv svekkelse

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/aerobisk-trening-for-a-forbedre-kognitiv-funksjon-hos-eldre-uten-kjent-kognitiv-svekkelse)