Cytidindifosfokolin (CDP-kolin) mot forstyrrelser av kognitiv og atferdsmessig art hos eldre med kroniske cerebrale lidelser

(/psykisk-helse/alderspsykiatri/oppsummert-forskning/cytidindifosfokolin-cdp-kolin-mot-forstyrrelser-av-kognitiv-og-atferdsmessig-art-hos-eldre-med-kroniske-cerebrale-lidelser.pdf)