Antidepressiva for å forebygge fødselsdepresjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/antidepressiva-for-a-forebygge-fodselsdepresjon?lenkedetaljer=vis)