Hypnose under svangerskapet, fødselen og perioden etter fødselen for å forebygge fødselsdepresjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/hypnose-under-svangskapet-fodselen-og-perioden-etter-fodselen-for-a-forebygge-fodselsdepresjon?lenkedetaljer=vis)