Østrogener og progestiner for forebygging og behandling av fødselsdepresjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/ostrogener-og-progestiner-for-forebygging-og-behandling-av-fodselsdepresjon?lenkedetaljer=vis)