Psykiske, sosiale og seksuelle konsekvenser av kjønnslemlestelse: en systematisk oversikt over kvantitative studier

(/psykisk-helse/flyktninger-og-innvandrere/oppsummert-forskning/psykiske-sosiale-og-seksuelle-konsekvenser-av-kjonnslemlestelse-en-systematisk-oversikt-over-kvantitative-studier?lenkedetaljer=vis)