Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

(/psykisk-helse/flyktninger-og-innvandrere/retningslinjer/forebygging-av-kjonnslemlestelse-tilbud-om-samtale-og-frivillig-underlivsundersokelse?lenkedetaljer=vis)