Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. i utlendingssaker

(/psykisk-helse/flyktninger-og-innvandrere/retningslinjer/krav-i-forbindelse-med-utstedelse-av-attester-helseerklaeringer-o.l?lenkedetaljer=vis)