Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

Cross Cultural Management
Tilgjengelig: 2001 juli -
Forsinkelse: 180 dager

Cultural diversity & ethnic minority psychology
Tilgjengelig: 1999-

Cultures & conflicts
Tilgjengelig: 1990-

Journal of Comparative Family Studies
Tilgjengelig: 1994-

Journal of Immigrant and Minority Health
Tilgjengelig: 1999-
Forsinkelse: 365 dager

Journal of Multicultural Counseling and Development
Tilgjengelig: 1997-
Forsinkelse: 545 dager

(/psykisk-helse/flyktninger-og-innvandrere/tidsskrifter)