Atferdsorienterte tiltak ved dysmenorre

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/oppsummert-forskning/atferdsorienterte-tiltak-ved-primaer-og-sekundaer-dysmenorre?lenkedetaljer=vis)