Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/oppsummert-forskning/effekter-av-seksualterapeutiske-intervensjoner-for-seksuelle-problemer?lenkedetaljer=vis)