Psykososiale tiltak ved erektil dysfunksjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/oppsummert-forskning/psykososiale-tiltak-ved-erektil-dysfunksjon?lenkedetaljer=vis)