(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/pasientinformasjon/fokus-kvinner?lenkedetaljer=vis)