RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/pasientinformasjon/riksforbundet-for-sexuellt-likaberattigande?lenkedetaljer=vis)