FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/ressurser-pa-nett/landsforeningen-for-lesbisk-og-homofil-frigjoring?lenkedetaljer=vis)