(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/ressurser-pa-nett/lhbt-senteret?lenkedetaljer=vis)